تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

 

در عرصه پرتلاش و کسب و کار امروز جهانی که نیاز مصرف کنندگان هر روز بیشتر می شود و بالاخص پس از پیدایش تکنولوژی IT و  قطعات پردازنده و سایر قطعات الکترونیکی که مفهوم سرعت و اطلاعات، تولید با کیفیت که با دیجیتال شدن ماشین ابزار و ماشین های تولیدی و ملزومات همراه شده که این دیجیتالی شدن حتی عاملی گردیده است که ذهن بشر برای همه چیز عامل دیجیت یا اندازه گیری را مبنا بررسی و محاسبه خود قرار دهد .

 

رشد تکنولوژی همزمان با از بین رفتن مرزهای حقیقی کشور های جهان ( اتحادیه اروپا ( و مرزهای مجازی ( دهکده های جهانی) علیرغم میل باطنی ، ایدلوژی و ناسیونالیستی هر فرد یا اندیشه یا کشوری که در این عرصه تامل نکند قطعاً عامل مهمی در عدم درک جهانی و عقب افتادن از عرصه کسب و کار و تکنولوژی و کاهش ثروت هر ملت و بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات کشورهای فوق می گردد قطعاً قابل پیش بینی است در قرن 21 و 22 مرز حقیقی اکثراً یا کلیه کشورها از بین خواهد رفت .

 

اوایل سال 1980 که لیبرالیسم اقتصادی و به تبع آن دموکراسی و کاهش فقر علیرغم افزایش شکاف طبقاتی رشد قابل توجهی نموده است و کشورهایی که در این عرصه پا نهادند توانسته درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی و سطح فنی آوری و صادرات خود را توسعه دهند .

چه عاملی باعث شده است که این کشورها و کشورهای توسعه یافته و به تبع آن شرکت های فعال توانسته اند به ثروت که ریشه آنرا باید در استفاده از تکنولوژی برشمرد، موفق گردند به نظر می آید آنرا باید در یک کلمه "تکنولوژی" و دپارتمان تحقیق و توسعه یا R&D موردواکاوی قرار داد .

 

صنایع ریخته گری سپاهان فولاد آتشگاه  نیز برای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمانی و با توجه به چشم انداز 10 ساله شرکت،در سال 1391 اقدام به تاسیس واحد تحقیق و توسعه نمود تا گام های استواری در جهت نیل به اهداف مشخص شده در مسیر رشد، آبادانی و توسعه این مرز و بوم بردارد.