خط مشی شرکت

خط مشی تولید این واحد صنعتی بدین ترتیب اعلام می گردد:

1. حفظ سهم بازار از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در کمترین زمان ممکن.
2. توجه به نیاز های مشتری و در صورت لزوم ارائه مشاوره در جهت افزایش میزان رضایتمندی.
3. استفاده از آخرین تکنولوژی و تجهیزات و دانش فنی قابل دسترس به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات.
4. کاهش و کنترل آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید.
5. آموزش مستمر نیروی انسانی در کلیه سطوح شرکت به منظور ارتقاء سطح تخصصی و مهارت آن ها.
6. نهادینه نمودن فرهنگ بهبود مستمر در کلیه سطوح شرکت و اشاعه فرهنگ زیست محیطی.
7. استقبال از انتقادات و پیشنهادات مشتریان و به کارگیری نقطه نظرات منطقی آنان.

بدیهی است جهت دستیابی به اهداف فوق نیاز به همکاری همه جانبه مدیران و کارکنان، در کلیه سطوح شرکت میباشد.

محتوای بیشتر در این بخش: « معرفی شرکت